Blogs

Kennis is macht, kennis delen is kracht.

De wereld om ons heen verandert snel. Klantverwachtingen zijn hoger dan ooit. Verdienmodellen veranderen, nieuwe businessmodellen komen tot leven. In onze blogs gaan we de diepte in om deze transformatie verder te ontrafelen en toepasbaar te maken voor jouw organisatie. Wij willen jou graag verder helpen!

Inspirerende blogs

Servitization, een introductie

Servitization

Servitization is het toevoegen van diensten aan je bestaande product. Deze diensten kunnen heel divers zijn. Een heel duidelijk voorbeeld is het verrichten van onderhoud aan de machine die je geïnstalleerd hebt. Het geven van advies bij een jaarrekening door een accountant is ook een vorm van servitization. Vaak wordt de term Servitization alleen gebruikt met betrekking tot de maakindustrie. Eigenlijk is Servitization dus niets nieuws, veel bedrijven doen het al. Het is immers een manier om je te onderscheiden van de concurrentie. Toch komt hier steeds meer nadruk op te liggen. Enerzijds omdat er technisch veel meer mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen en interpreteren van (machine)data. Omdat het technisch mogelijk is, krijgen klanten andere behoeften en verwachtingen. Anderzijds omdat we anticiperen op ontwikkelingen in de wereld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het milieu en duurzaamheid. Omdat de prijs van energie gestegen is, zoeken gebruikers naar cijfers rond energieverbruik van een machine en advies om energie te kunnen besparen.

Lees meer

Servitization, het verdienmodel

Icon Full Service Strategie (1)

In mijn blog “Servitization, een introductie” heb ik de vier stadia van Servitization (Product – Service – Samen – Delen) uitgelegd. Ieder stadium en tussenstap heeft consequenties voor je verdienmodel. Het is één van de grootste valkuilen om meteen te willen werken aan het meest extreme stadium en je product als een service te willen aanbieden.

Lees meer

Servitization begint met klantgerichtheid

Icon Interne Betrokkenheid (1)

In de blog “Servitization, een introductie” heb ik de 4 stadia van Servitization uitgelegd. Met iedere (tussen)stap vergroot je de waarde voor je klant. Omdat het de klant is die de waarde van je product bepaalt, is het zaak om je klant goed te begrijpen.

Lees meer

Servitization is mensenwerk

Digitale Klant Arena

Servitization is het toevoegen van diensten aan je bestaande product. Deze diensten kunnen heel divers zijn. Het gaat dus per definitie ook over mensenwerk en dus de relatie met de klant en het eigen gedrag.

Lees meer

Servitization, techniek is een enabler

Icon Interne Betrokkenheid (1)

Servitization is het toevoegen van diensten aan je bestaande product. Het is niet gek dat veel technische bedrijven ervoor kiezen om nieuwe technieken toe te voegen, omdat ze het kunnen. Maar zit de klant hierop te wachten?

Lees meer

Servitization niet alleen voor de maakindustrie

Stappen

Servitization is het toevoegen van diensten aan je bestaande product. Voor een accountant is dit product bijvoorbeeld een jaarrekening. Vaak zit de klant helemaal niet op de jaarrekening te wachten, omdat de cijfers intern al bekend zijn. De klant zit wel te wachten op de analyse en het advies.

Lees meer

Servitization en duurzaamheid

Klanttevredenheidsonderzoek

Duurzaamheid is een onderwerp waar meer en meer aandacht aan geschonken wordt. Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nederland moet vóór 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die afspraken staan in het Klimaatakkoord.

Lees meer

Servitization, kansen voor new kids on the block

Chat

In mijn blog “Servitization, een introductie”, legde ik uit wat Servitization is en wat het betekent voor je businessmodel. Het toevoegen van diensten aan je product heeft gevolgen voor je klantrelatie, de competenties van de eigen organisatie, het verdienmodel, de kernactiviteiten en je inkomstenstroom. Omdat alles in relatie tot elkaar staat is dit best een klus.

Lees meer

Servitization in de praktijk

Servitization Journey

Herken je dit? Je ziet mogelijkheden om je op de markt te onderscheiden van de concurrentie door meer diensten aan je product toe te voegen. Technisch is het mogelijk, maar is dit wel wat klanten verwachten? En wat zijn de gevolgen voor de interne organisatie? Vanuit marketing en sales oogpunt ziet het er goed uit, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Servitization is alleen succesvol wanneer de verwachtingen van klanten, de competenties van de interne organisatie en processen, de technisch toepassing èn het verdienmodel, met elkaar in lijn zijn.

Lees meer

Klanten zijn niet alleen van Sales

Samenwerking In Keten Realiseren

Tijdens het Lustrumcongres van het NVSM op 21 juni in Rotterdam windt Jan Rotmans (professor of transition studies and sustainability) er geen doekjes om: De wereld verandert. Businessmodellen veranderen, klanten worden nadrukkelijker centraal gesteld en er worden steeds meer diensten aan bestaande producten toegevoegd. Wanneer je denkt dat dit alleen gevolgen heeft voor Sales, heb je het fout. Ook jouw beroep verandert.

Lees meer

Het managen van klantverwachtingen

Managen Van Klantverwachtingen

Dag in, dag uit zetten we ons in om verwachtingen van onze klanten waar te maken. Maar hoe kunnen we hier succesvoller in worden? Een reden om een paar vragen te stellen.

Lees meer

Whitepaper: De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

Whitepaper De Nieuwe Relatie Tussen Organisaties En Hun Klanten

Deze nieuwe whitepaper beschrijft de "nieuwe" relatie die organisaties hebben met hun klanten in een sterk veranderde wereld.

Lees meer

Stof tot nadenken: kent de organisatie jouw klant?

Stof Tot Nadenken, Kent De Organisatie Jouw Klant

“Natuurlijk ken ik mijn klant”, hoor ik je denken. Maar ken je jouw klant voldoende? En kent de organisatie de klant ook? Weet je wat de dieper liggende behoeftes en verwachtingen van de klant zijn en of deze in de nabije toekomst veranderen? Een ‘simpel’ voorbeeld geeft stof tot nadenken.

Lees meer

7 kenmerken van 'klantverwachtingen'

7 Kenmerken Van 'Klantverwachtingen'

Duurzame relaties tussen mensen zijn gebaseerd op vertrouwen. En vertrouwen kun je alleen verdienen door verwachtingen waar te maken. Maar wat is het abstracte begrip ‘verwachting’? Verwachtingen hebben in ieder geval 7 kenmerken.

Lees meer

Klantbehoefte of klantverwachting?

Klantbehoefte Of Klantverwachting

Wanneer ik met verkopers in gesprek ben, hoor ik regelmatig: “Ik weet wat de klanten van mij verwachten”. Inmiddels durf ik hier grote vraagtekens bij te zetten. Worden hier de klantbehoefte en klantverwachting niet met elkaar verwisseld?

Lees meer

Kwaliteitsverbetering en betrokkenheid zonder extra regels en procedures?

Kwaliteitsverbetering En Betrokkenheid Zonder Extra Regels En Procedures

Veel bedrijven vragen feedback van hun klanten om daarmee hun eigen processen verder te verbeteren. Het woord “feedback” zegt het al, het gaat over het verleden. Met deze ervaringen uit het verleden probeer je als kwaliteitsmanager de interne processen verder te verbeteren. Op deze manier bent u eigenlijk de klantONtevredenheid aan het managen. Ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer

Klanttevredenheidsonderzoek in B2B; nog van deze tijd?

Klanttevredenheid

De wereld om ons heen verandert razend snel. Bedrijven moeten telkens inspelen op nieuwe marktomstandigheden om te overleven tussen alle concurrentie. Er zijn bedrijven die denken dit op te lossen door een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Ze veronderstellen dan te weten wat de klant wil. U kent deze onderzoeken wel: op het verkeerde moment worden de verkeerde vragen gesteld. De klant vraagt zich af: “What’s in it for me?”. Slechts een klein percentage klanten wil voor de vorm wel snel wat invullen, met als resultaat een gemiddelde klant. En deze gemiddelde klant blijkt vervolgens niet te bestaan, zeker niet in B2B: Jan Modaal bestaat in werkelijkheid ook niet.

Lees meer

Pas ik nog bij mijn klant?

Tevreden Klant

Door alle technische en economische ontwikkelingen verandert de wereld razendsnel. Ook uw klanten veranderen. Dus als u blijft doen wat u deed, krijgen uw klanten wat ze altijd kregen. Maar willen uw klanten dat nog wel?

Lees meer

Een nieuwe generatie klanttevredenheidsonderzoek; 4.0

Een Nieuwe Generatie Klanttevredenheidsonderzoek; 4.0

Hoe kan het dat je klant vertrokken is naar de concurrent terwijl hij of zij in het laatste klanttevredenheidsonderzoek aangaf tevreden te zijn en jouw bedrijf te zullen aanbevelen bij vrienden en collega’s?

Lees meer