Servitization en duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp waar meer en meer aandacht aan geschonken wordt. Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Nederland moet vóór 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die afspraken staan in het Klimaatakkoord.

Duurzaamheid en waarde creatie

Bedrijven staan dus voor een grote uitdaging. Servitization als strategie kan hierbij van grote waarde zijn. Zo hebben bijvoorbeeld onderhoudsconcepten (preventief, remote) en Product as a Service een positief effect op de levensduur van machines. Het verzamelen van energiedata en procesdata gecombineerd met het juiste advies, hebben een positief effect op prestaties van machines. Machines verbruiken minder energie.

Bedrijven kunnen zich onderscheiden door dit soort aanvullende diensten aan hun klanten aan te bieden. Het helpt klanten om op de regelgeving in te spelen. We helpen je de stappen te zetten. Heel praktisch en zonder mensen te verliezen.

Deze blog is onderdeel van een serie. Telkens bespreek ik een aantal uitdagingen. Ik maak hierbij gebruik van opgedane praktijkervaring met Servitization. Wil je meer blogs lezen, kijk dan op www.servitization.nl.