Waardecreatie

Het toevoegen van extra service leidt bij productiebedrijven tot 15-50% meer winst.

Steeds meer klanten verwachten aanvullende diensten. Goede producten of diensten alleen zijn niet meer genoeg. Zo wordt gebruik belangrijker dan bezit, wat nieuwe kansen biedt voor de waardepropositie. Toch blijven veel bedrijven inside-out denken. Ze willen de bestaande diensten of producten wel verbeteren, maar hebben weinig oog voor nieuwe mogelijkheden.

Ook de manier van zakendoen wordt als zeer belangrijk gezien. Bijna de helft van de klantverwachtingen is immaterieel. Onderzoek toont zelfs aan dat 84 procent van de klanten in een b2b-klantrelatie beleving belangrijker kan zijn dan product en prijs.

Met de Expectations Monitor speel je in op beide zaken in: je krijgt inzicht over de manier van zakendoen én ontdekt nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie!

Wat andere zeggen over Expectations

"Dankzij Expectations zijn we hard op weg om het niveau van een A-merk te bereiken"

De Expectations Monitor

Nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie!

Met de Expectations Monitor inventariseer je de verwachtingen van jouw klanten. Je stelt ze met deze gebruiksvriendelijke digitale tool slechts één vraag: wat verwacht de klant van jullie relatie? Geen uitgebreide invulvelden, niet vragen naar de bekende weg. De waardevolle kwalitatieve informatie die je ermee ophaalt, vormt de basis voor een gedegen analyse en een concreet stappenplan. Expectations helpt je daarbij.

Omdat je zelf kiest welke klanten je uitnodigt voor deelname, kun je heel gericht te werk gaan. Je klanten waarderen de persoonlijke aanpak met de Expectations Monitor, wat blijkt uit de extreem hoge responsratio van 65-75 procent. Veel hoger dan een klanttevredenheidsonderzoek.

Aan de slag met de Expectations Monitor

Inspirerende blogs

Servitization in de praktijk

Servitization Journey

Herken je dit? Je ziet mogelijkheden om je op de markt te onderscheiden van de concurrentie door meer diensten aan je product toe te voegen. Technisch is het mogelijk, maar is dit wel wat klanten verwachten? En wat zijn de gevolgen voor de interne organisatie? Vanuit marketing en sales oogpunt ziet het er goed uit, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Servitization is alleen succesvol wanneer de verwachtingen van klanten, de competenties van de interne organisatie en processen, de technisch toepassing èn het verdienmodel, met elkaar in lijn zijn.

Lees meer

Het managen van klantverwachtingen

Managen Van Klantverwachtingen

Dag in, dag uit zetten we ons in om verwachtingen van onze klanten waar te maken. Maar hoe kunnen we hier succesvoller in worden? Een reden om een paar vragen te stellen.

Lees meer

Pas ik nog bij mijn klant?

Tevreden Klant

Door alle technische en economische ontwikkelingen verandert de wereld razendsnel. Ook uw klanten veranderen. Dus als u blijft doen wat u deed, krijgen uw klanten wat ze altijd kregen. Maar willen uw klanten dat nog wel?

Lees meer