Je ziet nieuwe kansen, maar wat wil je klant?

Veel managers van bedrijven in de B2B worstelen met deze vraag. Technisch is er veel meer mogelijk, de wereld vraagt andere oplossingen en verwachtingen van klanten veranderen. Als bedrijf is het een uitdaging om hierop te anticiperen. Je wilt graag bij blijven dragen aan het resultaat van je klant. Je eigen resultaat zal immers hiervan meeprofiteren. Maar, wat wil je klant nu precies en hoe krijg je de interne organisatie betrokken?

Als bedrijf kun je je onderscheiden

Inmiddels is wel duidelijk dat klanten geïnteresseerd zijn in oplossingen in plaats van producten. Bovendien heeft onderzoek aangetoond, dat beleving ook in B2B belangrijker is geworden dan product en prijs. Als bedrijf kun je je onderscheiden door het toevoegen van diensten aan je bestaande product. Technische bedrijven noemen het digitalisering en marketeers noemen het servitization. Anderen noemen het weer een full-service strategie. Omdat diensten per definitie bestaan uit mensenwerk staat de relatie tussen de klant en je gehele interne organisatie centraal.

In een relatie toon je oprechte interesse in elkaar. In het bedrijfsleven werkt het niet anders. Wanneer je je klant vraagt wat hij of zij van je verwacht, stel je je kwetsbaar op en toon je deze interesse. Dat klanten dit waarderen zien we in onze dagelijkse praktijk. Je kunt met je klant in gesprek over de verwachtingen wat de relatie ten goede komt. Wanneer je deze verwachtingen dan ook nog letterlijk en ongefilterd in je organisatie deelt, ontstaat er intern ook een dialoog over het waarmaken van de verwachting. Op deze manier wordt het mensenwerk.

Met de Expectations Monitor breng je op gestructureerde wijze de verwachtingen van je klanten in kaart. Je zou het een digitale klantarena kunnen noemen. Expectations helpt je met de analyse en de vertaling van deze verwachtingen naar een concreet actieplan zodat je hele organisatie betrokken is.

Meer informatie kun je lezen op www.expectations.nl 

Ga terug